CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD - KCN VĨNH LỘC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD - KCN VĨNH LỘC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM

Công trình