CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) - NƠ TRANG LONG, P.13. QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) - NƠ TRANG LONG, P.13. QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

Công trình