Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp Chế Biến Thủy Sản và Nông Sản tại Việt Nam. Kể từ thời điểm này, thay vì phải nhập khẩu những thiết bị IQF đắt tiền từ Nhật Bản, Mỹ và các nước Châu Âu. Công ty Chế Biến Thủy Sản và Nông Sản Việt Nam đã có sự lựa chọn tuyệt vời bằng một IQF Việt Nam, giúp tiết giảm chi phí đầu tư từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh hơn nữa trên thị trường, hội nhập quốc tế