Tân Long đã thuộc vào nhóm 5 doanh nghiệp trong lịch vực điện lạnh công nghiệp tại Việt Nam. Chuyên về thiết bị cấp đông, hệ thống máy lạnh công nghiệp, kho lạnh, kho mát, giải pháp kỹ thuật nhà máy Chế Biến Thủy Sản, Nông Sản