Mô Tả Dự Án

TẬP ĐOÀN SAO MAI – NHÀ MÁY IDI LẤP VÒ, ĐỒNG THÁP

Hệ thống băng chuyền IQF belt Tấm 750kg, tái đông 900kg/hr