Mô Tả Dự Án

CÔNG TY CASES CÀ MAU – NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG 8, TP. CÀ MAU
Cung cấp lắp đặt băng chuyền IQF 750kg/hr