Mô Tả Dự Án

  • Cung cấp và lắp đặt hai(02) hầm đông gió 15 tấn/mẻ gồm: 02 Máy nén trục vít Mycom MCN2016LSC-L/51 (motor 185KW), dàn lạnh Guentner/Đức, Panel Cycleworld (Malaysia), dàn ngưng Inox Tân Long……và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống lạnh
  • Cung cấp và lắp đặt kho lạnh 3000 tấn và hệ thống lạnh cho kho lạnh hiện hữu: 02 Máy nén trục vít Mycom MCN1612LLC – L/51, (motor 110kW), dàn lạnh Guentner/Đức, Panel Cycleworld (Malaysia), dàn ngưng Inox Tân Long……và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống lạnh.