Mô Tả Dự Án

PREFERRED FREEZER SERVICES QUẬN 7, TP.HCM

  • Kho lạnh 30,000.0MT
  • Kích thước: L132m x W78m x H20m
  • Được xem là kho lạnh lớn nhất tại Việt Nam
  • 03 máy nén trục vít, tổng công suất: 842kW
  • 12 dàn lạnh, 2 dàn ngưng,…