Mô Tả Dự Án

Nhà máy chế biến thuỷ hải sản Kiên Cường,  Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

IQF 1000