Mô Tả Dự Án

CÔNG TY NUTIFOOD HƯNG YÊN – KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI, HƯNG YÊN

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chiller gồm:

  • 03 máy nén trục vít Mycom,
  • 02 dàn ngưng bay hơi cưỡng bức Baltimore,
  • 02 thiết bị làm lạnh nước Buco
  • falling film,…hệ thống lạnh hoàn chỉnh