Mô Tả Dự Án

THAI CORP – ICHIBAN HÀ NỘI, TÂN BÌNH

  • Kho lạnh: 720 Pallet
  • 03 máy nén Pittong
  • 05 dàn lạnh.
  • 01 dàn ngưng
  • Cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ thống panel kho lạnh