Mô Tả Dự Án

Kho lạnh: 640MT
08 máy nén trục vít
02 IQF 650kg, 03 hầm đông gió 450kg/h, 02 dàn ngưng, 01 cối đá vảy 20tấn/ngày,…
Cung cấp lắp đặt toàn bộ hệ thống panel kho lạnh