Lượng khách hàng đến Tân Long ngày một nhiều, để phục vụ và đáp ứng lượng khách hàng. Vì lẻ đó mà Tân Long đã xây dựng nhà máy: Sản xuất thiết bị cấp đông băng chuyền IQF, băng chuyền Mạ Băng, băng chuyền Tái Đông, dàn ngưng Inox,…. Cung các giải pháp kỹ thuật, thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp, kho lạnh, kho mát, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng.