Mô Tả Dự Án

COCACOLA VIỆT NAM HÀ NỘI, THỦ ĐỨC, ĐÀ NẴNG, CAMBODIA

Thủ Đức

 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh Glycol
 • Tank 1: 72m3.
 • Tank 2: 4m3.
 • 03 máy nén
 • 02 dàn ngưng
 • Thi công và lắp đặt toàn bộ hệ thống lạnh.

Cambodia

 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh Glycol
 • Tank 1: 130m3.
 • 02 máy nén
 • 02 dàn ngưng
 • Thi công và lắp đặt toàn bộ hệ thống lạnh.