Mô Tả Dự Án

Công Ty AJ TOTAL

Kho lạnh 30,000 MT

Kích thước: L153.5m x W58.9m x H52m

6 Máy nén Trục vít Mycom/ 5 Dàn ngưng – Guntner/ 25 Dàn lạnh – Guntner