Mô Tả Dự Án

CÔNG TY TNHH MEITO VIET NAM – KCN SỐNG THẦN 2, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Hệ thống lạnh toàn kho 20,000MT

Cung cấp lắp đặt kho lạnh, kho mát, hành lang lạnh, 21 bộ cửa xuất nhập hàng và hệ thống lạnh gồm:

  • 07 máy nén trục vít Mycom,
  • 32 dàn lạnh,
  • 03 dàn ngưng… và đấu nối hoàn chỉnh hệ thống lạnh