Mô Tả Dự Án

THAI CORP – FRESHFOOD LAND AND COLD STORAGE

  • Kho lạnh 12,000.0MT
  • Kích thước: 120D x 48R x 10.5C (m)
  • Sáu (06) hầm đông gió, công suất 17.6 tấn/mẻ/6h, 10.5D x 4.9Rx 4.27C (m)
  • 02 máy nén trục vít 2 cấp, tổng công suất: 808kW
  • 11 dàn lạnh, 2 dàn ngưng,…